Jij in hun wereld!

©InToMission 2013

Log in bij jouw e-portfolio

Inloggen

Persoonlijke begeleiding van Missionair Werkers

InToMission biedt een compleet coachingspakket aan dat begint bij de voorbereiding op uitzending tot re-entry inclusief begeleiding aan thuisfrontteams. Maar je kunt ook kiezen voor bepaalde onderdelen uit dit pakket, op maat gesneden, voor jouw situatie van toepassing. Neem hiervoor contact op met InToMission.

Coachingspakket:

To Mission - Er komt heel wat bij kijken als je jouw roeping wilt volgen. Wat is je visie? Hoe wil je uitgezonden worden? Wat is je betrokkenheid met je gemeente? Hoe zet je een thuisfrontteam op? Hoe doe je fondswerving? Aan welke (praktische) dingen moet ik allemaal denken? De begeleiders van InToMission hebben veel ervaring op dit gebied en kunnen je door dit proces heen begeleiden. Door middel van diverse gesprekken wordt je wegwijs gemaakt in dit hele proces. InToMission laat de missionair werkers een psychologische test doen en heeft hierin nauwe samenwerking met Intransit. De adviezen vanuit deze psychologische test worden meegenomen in het traject van begeleiding tijdens uitzending.

In Mission - Tijdens je uitzending maak je heel wat mee. Maar er zijn maar weinig mensen die echt weten wat jij meemaakt en die ook begrijpen hoe je je voelt als de dingen misschien niet zo lopen zoals je verwacht had. Door de persoonlijke ervaringen van de medewerkers van InToMission kunnen zij je beter begrijpen. Maandelijks zal er begeleiding worden gegeven via skype, telefoon, mail en persoonlijke gesprekken tijdens verlofperioden. Zo mogelijk zal er ook bezoek ter plekke plaats vinden.

After Mission (Re-entry) - Als je terug komt is de klap vaak heel groot. Jij bent veranderd, jouw land is veranderd, je voelt je alleen en onbegrepen. Je hebt je zolang met hele andere dingen bezig gehouden en opeens zit je weer in het rijke westen met al zijn regeltjes en drukte. Hoe houd jij je hier staande? Het lijkt wel of je in niemandsland terecht bent gekomen. Alles is onzeker, alles is zo onwerkelijk, het lijkt wel alsof je door een waas heen kijkt. Het re-entry traject is een op maat gesneden traject, dat wat nodig is voor de desbetreffende missionair werker, maar begint een paar weken na terugkomst en gaat in ieder geval door tot 6 maanden na terugkomst. De meeste re-entry trajecten bestaan uit 6-8 gesprekken. Indien er sprake is van traumatische ervaringen of burn-out problemen zullen we ook daar waar nodig doorverwijzen naar desbetreffende instanties.

Kosten: Ten aanzien van het complete coachingstraject worden de kosten vanaf de voorbereiding meegenomen in het opmaken van de begroting voor uitzending. Dit betekent dat er op contractuele basis een maandelijks bedrag zal worden betaald aan InToMission. Voor alternatieve trajecten en losse onderdelen wordt er in overleg een bedrag vastgesteld.

Weer terug naar huis?!
Lees meer…

Ondersteuning vanuit Nederland
Lees meer…

Thuisfrontteams Thuisfrontteams

‘Voor mij is het belangrijk dat iemand me kent en met me meedenkt en mijn denkproces kan volgen om zo te zien waar ik mijn gaven het beste kan gebruiken, ook als ik van project of organisatie wissel’.
missionair werker Afrika